Generelle avtalevilkår

Ved bestilling blir avtaleteksten ikke lagret. Du kan selv lagre de generelle avtalevilkårene som finnes i PDF-format.

1. Rettslige forhold

1.1. Det lovmessige forholdet mellom deg som kunde og Adrialin d.o.o., Krčka 2a, 53270 Senj, Kroatien, innført i Handelsgericht Rijeka under nummer 020025972 (heretter kalt ADRIALIN, "reiseoperatør" eller "operatør"), er reguliert i henhold til forskriftene og de følgende generelle avtalevilkår (AGB) som utfyller og kompletterer de lovmessige bestemmelsene. Med bestilling anerkjenner hver kunde disse vilkårene som forbindtlig for seg og alle personer som er påmeldt sammen med ham.

1.2. De generelle avtalevilkår finnes i katalogen og online (utskriftsversjon).

2. inngåelsen av innkvarteringsavtale

2.1. Bestillingen kan gjennomføres skriftlig, muntlig, telefonisk eller online hos ADRIALIN av myndige personer. Med din bestilling tilbyr du ADRIALIN den bindende inngåelsen av innkvarteringsavtale, hvorved du er bundet av tilbudet ditt inntil det har blitt akseptert eller avvist skriftlig av ADRIALIN. Innkvartering avtalen er avsluttet når bestillingsbekreftelsen/regningen er tilsendt online i tekstform, hvilket skal skje senest inne 7 dager per e-post. Merknad: den automatiske inngangsbekreftelsen for bestillingen som du får per e-post i samband med online-bestillinger, er ikke en bestillingsbekreftelse.

2.2. Vi gjør oppmerksom på at det ikke finnes en lovfestet motsigelsesrett for tjenestene vi, men bare de lovlige tilbakekallelses- og oppsigelsesrettene gjelder.

2.3. Reisebyråer og andre leverandører opptrer utelukkende som formidlere.

2.4. Skulle et objekt ikke være ledig, kan ADRIALIN tilby kunden ett eller flere tilsvarende objekter. Du og reiseoperatøren er ikke bundet av dette tilbudet. Ønsker du å akseptere tilbudet, går du frem som ved en ny reisepåmelding.

2.5. Ved bestilling tar vi gjerne imot kundenes ønsker og formidler disse videre til utleier eller innehaver. Vi gjør allikevel oppmerksom på at ADRIALIN ikke kan garantere at disse ønskene oppfylles. Spesialønsker og bestillinger på vilkår og muntlig tilleggsavtaler er kun gyldige hvis de er skriftlig bekreftet fra ADRIALIN.

3. Betaling

For bestilling kan du velge mellom følgende betalingsvarianter:
- betaling pr. bankoverføring
- Betaling per debitering til kontoen (bare i Tyskland og Østerrike)
I denne prosessen krypteres ømfintlige personlige data sånn som kontonummer, navn og addresse i tjenesten ved bruk av SSL-teknologi.
- Ved bestillinger med kort varsel kan det hende at ikke alle betalingsalternativene ovenfor tilbys.

3.1. Betaling

3.1.1 Et leieinnskudd må betales umiddelbart etter mottak av bestillingsbekreftelsen. Beløpet avhenger av bestilt objekt og vises på forhånd i tilbudet. Leieinnskuddet vil bli påført totalbeløpet etter fakturering.

3.1.2. Forfallsdatoen finner du i bestillingsbekreftelsen.

3.1.3 Fakturering vil skje etter mottak av restbeløp.

3.1.4. Ved bestillinger som gjøres fra den 50. dagen før reisestart (bestillinger på kort sikt), forfaller det samlede beløpet med en gang.

3.1.5. Inntreffer leieinnskudd eller restbeløp forsinket hhv. hele leiebeløpet ved bestilling på kort sikt ikke er overført innen den gjeldende fristen kan ADRIALIN nekte ytelsene. I tillegg kan ADRIALIN si opp avtalen etter påminnelse og fastsettelse av en ny frist for betaling. Som kompensasjon kan operatør forlange annulleringsgebyrer i samsvar med annulleringsskalaen som er beskrevet under punkt 8.2 under forutsetningen at det på dette tidspunktet ikke eksisterer en mangel på dette tidspunkt som berettiger til annullering.

3.2. Betaling per debet (bare med tysk eller østerriksk bankkonto)
Ved betaling per debet gir du ADRIALIN fullmakt til å debitere betalinger til den angitte kontoen gjennom Sparkass Baden-Baden Gaggenau, Sophienstr. 1, D-76530 Baden-Baden, og du instruerer kredittinstituttet ditt til å heve en sånn SEPA-debet. Varslingsfristen begrenses til en dag. Vilkårene som er avtalt med kredittinstituttet ditt gjelder. Debet er ikke mulig for sparekontoer.

3.3.Såfremt du har gjennomført bestillingen din gjennom portalen til en annen leverandør og beløpet har blitt betalt til denne leverandøren, så gjelder bestemmelsene til denne leverandøren. For mer informasjon ta kontakt med leverandøren din.

4. kuponger

4.1. Hvis du har en kupongkode for en øyeblikkelig rabattkupong og ønsker å innløse den når du booker, må denne legges inn ved bestilling. Totalprisen reduseres med den respektive kupongverdien. Påfølgende motregning mot eksisterende bestillinger er ikke mulig.

4.2. Såfremt du fikk tilbud om en kupong i samband med en kampanje eller hvis bestemte objekter offereres med en penger-tilbake-kupong, gjelder de respektive kupongvilkårene.

5. Reisedokumenter

5.1. Mot betaling av det reise beløpet eller hele leiesummen får kunden tilsendt voucheren. Skal det resterende beløpet betales på feriestedet, oversendes voucheren etter mottak av det kontraktsmessige skyldige leieinnskudd. Denne voucheren leveres til reisebyrået eller vedkommende som har nøkkelen på stedet (resepsjon, forvalter), i hotellet eller i ferieanlegget som bevis på at du er leietaker. Voucheren inneholder en beskrivelse av veien til reisebyrået som er ansvarlig for deg eller til objektet du har leid, samt adresser, telefonnummer og innsjekkingstider. Kunden må være oppmerksom på at resten av reisedokumentene oversendes først når det komplette beløpet er innbetalt.

5.2. Vennligst informer oss omgående du ikke har mottatt reisedokumentene dine senest 5 dager før reisen skal tiltres. I dette tilfelle vil vi straks oversende dokumentene, forutsatt at reisen er betalt. Dersom du ikke informerer oss og ikke starter reisen på grunn av manglende reisedokumenter, må vi behandle dette som en avbestilling der du må bære utgiftene.

5.3. Såfremt du har gjennomført bestillingen din gjennom portalen til en annen leverandør, er det mulig at du ikke får tilsendt reisedokumentene dine fra ADRIALIN, men fra denne leverandøren. Spør leverandøren din om du er usikker.

6. Service, priser

6.1. For omfanget og typen av tjenester som skal leveres av ADRIALIN i henhold til innkvarteringsavtale gjelder utelukkende beskrivelsene, bildene og prisinformasjonene i katalogen hhv. på nettsidene til ADRIALIN som gjelder for reiseperioden, sånn som de har blitt grunnlag for avtalen, såvel som informasjon i bestillingsbekreftelsen som henviser til disse. Sideavtaler som forandrer omfanget til ytelsene krever uttrykkelig bekreftelse i skriftlig form.

6.2. Kommunene krever et enhetsgebyr som beregnes pr. person og dag og kalles "lokal skatt" eller "turistskatt". I objektbeskrivelsen ser du om dette beløpet alt er inkludert i prisen eller om det må betales på feriestedet.

6.3. I beskrivelsene av de enkelte objektene ser du om følgende service og ekstrautgifter er inkludert i prisen: strøm-, vann- og gassforbruk, sengetøy, sluttrengjøring og annen ekstraservice som står oppført som dette.

6.4. Andre ekstraytelser står oppført som sådan og betales på stedet.

6.5. Når du mottar nøkkelen kan det kreves et adekvat beløp (depositum) som sikkerhet for evt. skader. Tilbakebetaling eller motregning skjer når boenheten og inventaret overleveres i korrekt og rengjort stand ved oppholdets slutt.

6.6. Som kunde skal du foreta avsluttende rengjøring i ferieleiligheten eller feriehuset, uavhengig av utleiers sluttrengjøring. Som avsluttende rengjøring regnes å vaske opp og rydde på plass oppvasken, fjerne alt avfall og feie alle rom, slik at leieobjektet er rent når det overleveres.

6.7. I objektbeskrivelsene gjøres det oppmerksom på om det er håndklær i objektet, eller om du å ta med håndklær selv. I noen tilfeller stiller utleier kjøkkenhåndklær til disposisjon, men vi anbefaler prinsipielt å ta med dette selv. Som regel må gjestene også selv ta med toalettpapir (bortsett fra hotellgjester) og oppvask- og vaskemidler.

6.8. Dersom det står ekstrasenger og/eller barnesenger til rådighet, står dette nevnt ide enkelte objektbeskrivelsene. Ønske om ekstra- og barnesenger må meddeles ved bestilling og bekreftes av oss, og dette må også stå oppført på voucheren.

6.9. Om husdyr er tillatt eller ikke, står også i de enkelte objektbeskrivelsene. Et husdyr må alltid meldes på ved bestilling, selv om husdyr er tillatt iht. beskrivelsen. Tillatelsen gjelder prinsipielt kun for ett husdyr. Er husdyr ikke tillatt, betyr dette ikke nødvendigvis at man ikke kan regne med at det er husdyr i ferieanlegget o.l. eller at det ikke tidvis holdes husdyr i det objektet du har bestilt. Er husdyr prinsipielt tillatt, betyr dette ikke automatisk at dyr kan bevege seg fritt over alt. I mange ferieanlegg er hunder for eksempel ikke tillatt i området rundt basseng og på gressplener, ei heller i restauranter o.a. Det kan også være båndtvang. Basseng ved eneboliger er også forbudt område for hunder. Enkelte strandområder eller strandanlegg er stengt for husdyr. På dette punkt må man altså ofte være mobil.

6.10. For spesielle tilbud, f.eks. 14 = 10 eller 7 = 5, ved prosentmessig husleierabatt, ved spesielle aksjoner som f.eks. tidligbestillingsrabatt eller spesialtilbud skal eventuelle varierende tilleggsutgifter betales for hele oppholdstiden. Faller reisetiden for spesialtilbud i to reisetider, legges alltid den lavere uke- hhv. dagprisen til grunn for rabatten.

6.11. Dersom ADRIALIN uttrykkelig på vegne av andre formidler program fra andre reisearrangører eller enkelte ytelser fra andre tilbydere, f.eks. utflukter, flyreiser, leiebil etc., skylder ADRIALIN kun korrekt formidling, ikke selve ytelsen. Inngåelse og oppfyllelse av avtalen retter seg etter de respektive lovfestede bestemmelser og eventuelt etter de enkelte avtalepartneres betingelser.

7. Endringer i ytelse

7.1. Endringer eller avvik av enkelttjenester fra avtalt innhold i innkvarteringsavtalen, som blir nødvendige etter avtaleinngåelsen og som ikke er frembrakt av oss i strid med god tro, er kun tillatt såfremt endringene og avvikelsene ikke er vesentlige og det samlede omfanget til den bestilte reisen ikke påvirkes negativt. Eventuelle garantikrav rammes ikke av dette så vidt de forandrete ytelsene viser mangler.

7.2. I tilfelle det foretas graverende endring i ytelse har du de samme rettighetene som nevnt i avsnittet ovenfor. Krav må gjøres gjeldende så snart de vesentlige endringene gjøres kjent. 

7.3. ADRIALIN kan foreta endringer av en bestilling (økt antall personer der dette er mulig, forlengelse) til et pristillegg på € 30. Andre endringer av bestillingen behandles på samme måte som en avbestilling.

7.4.1. I løpet av de siste 7 dagene før ankomst tiltres kan vi ikke foreta endringer av bestilte reiser. Eventuelle ekstrautgifter som påløper på grunn av bestillingsendringer i løpet av de 3 siste ukene før ankomst, kan kun betales per debitering.

7.4.2. Ombestilling av cruisereiser kan kun gjøres inntil 60 dager før reisen begynner. Ombestillingsgebyret er 5 % av bekreftet charterpris. Ved avbestilling for enkeltpersoner (endring av antall reisedeltakere) fom. 3 dager før reisen begynner, må bestilt service (halv- eller helpensjon) betales til fulle også for de avbestilte personene.

8. Annulering

8.1. På hvert tidspunkt før utleiestart begynnelse kan du tre tilbake fra innkvarteringsavtale. Meldingen om dette er ikke bundet til noen form. Vi anbefaler imidlertid skriftlig form eller e-post med bekreftelse for senere referanse. Avgjørende for fratredelsen er ankomsten av meldingen hos ADRIALIN.

8.2. Størrelsen på vårt krav om avbestillingsgebyr avhenger av gjeldende avbestillingsvilkår for det aktuelle overnattingsstedet. Disse vil vises på nettstedet vårt etter at prisen er beregnet, og vil være inkludert i bestillingsbekreftelsen.

8.3. Avvikende fra bestemmelsene som er oppført under annullering er prosedyren når du gjør bruk av retten din til å presentere en leietaker som skal erstatning. Forutsetningen for dette er at ADRIALIN som reisearrangør får en forbindlig melding om dett i rett tid før reisens begynnelse, sånn at nødvendige omdisponeringer kan foretas. En videre forutsetning er at den stedfortredende reisende tilsvarer de spesielle kravene til reisen og at ingen lovmessige forskrifter eller bestemmelser står i veien for dette. Med bekreftelse av navnendringen gjennom reisearrangøren overtar den nye reisedeltakeren rettene og pliktene til den reisende i innkvarteringsavtale. Kostnader som oppstår for ADRIALIN gjennom denne endringen debiteres med 30 Euro per hendelse.

8.4. Som leietaker står det deg fritt å bevise overfor ADRIALIN som reiseoperatør at det ikke er oppstått noen skade eller i tilfelle vesentlig mindre enn innkrevet enhetsbeløp.

8.5. Såfremt du har gjort bestillingen gjennom portalen til en annen leverandør, kann avvikende annulleringskostnader være virksomme. Spør tjenesteyteren for mer informasjon.

8.6. Avbestillingsforespørsler behandles vanligvis innen én virkedag. Hvis avbestillingen resulterer i et tilgodehavende for deg, vil dette bli refundert til deg umiddelbart via betalingsmåten du valgte for å betale for bookingen.

9. Avbestilling / oppsigelse fra ADRIALINs side

9.1. ADRIALIN kan tre tilbake fra innkvartering avtale før ut leiestart eller oppheve innkvartering avtale etter utleiestart.
a) uten å overholde en frist, dersom den reisende vedvarende forstyrrer gjennomføringen av reisen på tross av formaninger eller dersom vedkommendes opptreden setter andre i fare eller på andre måter strider mot avtalen.
b) uten å overholde en frist dersom force majeur eller en streik det ikke var mulig å forutse ved avtaleinngåelse vanskeliggjør, truer eller innskrenker en gjennomføring av reisen.
Hvis ADRIALIN hever innkvarteringsavtale i samsvar med punkt a), bortfaller totalpris.
Hvis ADRIALIN trer tilbake fra avtalen før utleiestart begynnelse i samsvar med punkt b), blir alle beløpene betalt tilbake med en gang; ytterligere krav utelukkes uttrykkelig.
Dersom ADRIALIN sier opp avtalen iht. punkt b) etter utleiestart, får du tilbakebetalt den delen av totalpris som tilsvarer de utgiftene ADRIALIN sparer.

9.2. Hvis i objektbeskrivelsen eller andre dokumenter som har blitt bestanddel til kontrakten et minimumsantal deltakere er fastslått, kan ADRIALIN tre tilbake fra innkvarteringsavtale senest den 22. dagen før reisen skal tiltres, dersom dette antallet ikke er nådd. Dersom ADRIALIN trer tilbake fra innkvarteringsavtale i et slikt tilfelle, kan kunden be om å gi et erstatningstilbud, såfremt ADRIALIN er i stand til å tilby denne reisen på grunnlag av eget tilbud uten at dette fører til høyere pris for kunden. Ellers vil kunden selvfølgelig umiddelbart få tilbake eventuelle innbetalinger på totalprisen.

10. Utstyr i leieobjektet

10.1. I ferieleilighetene og feriehusene er service og bestikk som regel komplett og nok til det bestilte personantall. Et kjøleskap hører i alle fall med til grunnutstyret og blir derfor ikke nevnt ekstra i objektbeskrivelsen. Alle andre tekniske husholdningsapparater finnes kun dersom de er utrykkelig nevnt i beskrivelsen.

10.2. Dersom mottak via satellitt eller kabel er mulig, informerer en tekst i sat- eller kabel-TV om dette. Det er allikevel ikke dermed garantert at det også er mulig å motta program på kundens språk.

10.3. Står hagemøbler oppført i beskrivelsen, er det ikke nødvendigvis en hagestol til hver person. Solsenger og parasoll finnes kun dersom de står oppført i objektbeskrivelsen.

10.4. Alle tilbudte innlosjeringsmuligheter er godkjent
for overnatting i henhold til lokale og nasjonale bestemmelser. Ferieobjekter er generelt kun tenkt for ferie, hvilket også gir seg utslag i byggkonstruksjon og møblering. Bad og soverom er ofte mindre og sengene annerledes enn det man er vant til. Mye er kun hensiktsmessig. Den reisende må være oppmerksom på at norske byggforskrifter ikke gjelder i andre land. Derfor er balkong- og trappegelender ofte vesentlig lavere, trappene brattere, vinduer og dører ikke i henhold til norske industrinormer. Lydisoleringen i objektene er ofte heller ikke som man er vant til, de er i henhold til de nasjonale vilkår, hvilket betyr at støyvernet ofte kan variere. Feriehus og ferieleiligheter er ofte bebodd av utleierne resten av året, slik at eventuelt deler av møblene er låst, ettersom utleiers eiendeler befinner seg der. Leietaker har allikevel nok plass til å gjøre av bagasjen og til å bo på.
Den internasjonalt vanlige hotellklassifiseringen med stjerner gir en pekepinn på hotellstandarden og er grunnlagt på de enkelte kategorianførsler i de enkelte landene.

10.5. Kvadratmeterne som er angitt for leilighetenes størrelse er omtrentlige verdier som kan variere med opptil 10%. Dimensjonene inneholder også bunnflatene til innretningene som er ment til bruk av deg som bruker. Dette inneholder blant annet også flatene til balkonger, loggiaer, vinterhager eller terrasser.

11. Leietakers rettigheter og plikter

11.1. Som leietaker har du rett til å benytte hele leieobjektet samt møbler og bruksgjenstander. Du forplikter deg til å behandle leieobjektet og inventaret samt eventuelle fellesinnretninger med størst mulig omhu.

11.2. Du er forpliktet til å erstatte skader som oppstår i løpet av leietiden og som er forvoldt av deg, ditt reisefølge eller dine gjester.

12. Personantall

12.1. Det må ikke bo flere personer i leieobjektet enn det antall som står i katalogen og som bekreftes på voucheren (med unntak av et lite barn under 2 år)

12.2. Bor det flere personer enn tillatt i objektet, har utleier rett til å tilbake- eller utvise de overtallige eller å kreve andelsmessig husleie i samt tilleggsutgifter.

13. Ankomst- og avreisetider

13.1. Såfremt annet ikke er avtalt, er ankomsttiden mellom kl. 14 og 19 på ankomstdagen. Dersom du ikke kan overholde avtalt ankomsttid, kan vi ikke garantere at du mottas på korrekt måte.

13.2. På avreisedagen må du forlate leieobjektet senest kl. 10 og overlate objektet til utleier hhv. vedkommendes representant.

14. Garantiansvar

14.1. Innenfor rammen av den merkantile aktsomhetsplikten har ADRIALIN garantiansvar for
a) de påpasselige forberedelsene av overnattingstjenester
b) omhyggelig valg og kontroll av serviceyter
c) korrekt beskrivelse av ytelsene som tilbys
d) de riktig levering av de kontraktsmessig avtalte tjenestene.

14.2. ADRIALIN's ansvar for skader som ikke er personskader, er begrenset til det tredobbelte av leiepris, såfremt skaden til den leietaker ikke ble utløst med overlegg eller grov uaktsomhet, eller hvis ADRIALIN er ansvarlig for en skade den leietaker har opplevd, som er oppstodd alene på grunn av en tjenesteyters skyld.

14.3. Erstatningskrav overfor ADRIALIN er innskrenket eller utelukket i den grad internasjonale avtaler eller lovfestede forskrifter (som gjelder for den service en serviceyter har å yte) som er grunnlagt på slike avtaler regulerer at erstatningskrav overfor serviceyter kun kan gjøres gjeldende under bestemte forutsetninger eller innskrenkninger eller er utelukket under bestemte forutsetninger.

14.4. Når ytelsesfeil opptrer er du innenfor de lovfestete bestemmelsene forpliktet til å gjøre alt som er rimelig å forvente av deg for å bidra til at feilen rettes og å holde eventuelle skader små eller unngå dem. Fra dette resulterer især forpliktelsen til å gi melding om klager til lokale kontaktpartnere/ansvarlige som er benevnt i reisedokumentene med en gang. Ved førsømmelse til å gi melding om mangler umiddelbart forfaller reisearrangørens forpliktelse til å gi delvis eller fullstendig kompensasjon.

14.5. Serviceyterne (innehaver, nøkkelforvalter, agentur osv.) innehar ingen reiselederfunksjon og er ingen representanter for ADRIALIN. De har heller ikke myndighet til å anerkjenne krav, eller avgi eller motta rettsbindende erklæringer.

14.6. Krav på grunnlag av at service ikke har vært gitt i henhold til avtalen kan gjøres gjeldene over for ADRIALIN innen en måned etter at reisen ble avsluttet i henhold til avtalen. Vi anbefaler på det sterkeste å gjøre dette skriftlig. Forutsetning er at ytelsene eller de forventede erstatningsytelser ikke har vært gitt i henhold til avtalen, at det omgående ble meldt fra om manglene og at den nødvendige hjelp ikke ble gitt. Hvis ytelsen er vesentlig påvirket av mangler, kan du si opp innkvarteringsavtalen. Forutsetning er som regel at du har satt en rimelig frist for utbedring fra ADRIALIN og at denne fristen er omme uten resultat.

14.7. Du kan sende inn klagen skriftlig til postadressen som er oppført i punkt 1.1. i disse vilkårene eller til e-postadressen du mottok bestillingsdokumentene fra. Reklamasjoner vil som hovedregel bli besvart innen 14 dager etter fra mottaksdatoen at ADRIALIN.

14.8. Reiseoperatøren kan ikke ta ansvar for opplysninger i stedsbeskrivelsene, ettersom disse ikke er gjenstand for avtalen. Reiseoperatøren har ingen innflytelse på disse beskrivelsene og kan ikke kontrollere at de er korrekte.

14.9. Mellom deg og ADRIALIN gjelder en foreldelsesfrist på ett år etter avtalemessig planlagt slutt på overnatting.

14.10. Overføring av krav overfor ADRIALIN til tredjepersoner, ektefeller eller slektninger i rett opp- eller nedadstigende linje, utelukkes. Det er heller ikke tillatt at tredjeperson gjør reisedeltakers krav gjeldende på egne vegne.

14.11. Skadet bagasje eller forsinket bagasjeutlevering ved flyreiser eller andre transporter skal omgående meldes på stedet og også til ansvarlig transportselskap. Det bør også kreves en skriftlig bekreftelse (f.eks. Lost Report ved flytransport) på dette for å unngå tap av fordringer i henhold til internasjonale avtaler.

15. Innreisebestemmelser

15.1. For innreise til Kroatia, Italia, Spania, Frankrike, Østerrike og Tyrkia trenger statsborgere i EU-medlemsland gyldig pass eller identitetskort (ved mindre enn 30 dagers opphold).

15.2. Statsborgere fra land utenfor EU er selv ansvarlige for å overholde alle visum-, vaksine- og tollforskrifter som kreves for reisen. De hefter selv for alle ulemper, spesielt betaling av avbestillingsutgifter, som måtte oppstå dersom disse forskriftene ikke overholdes.

15.3. Mot et gebyr på 20,00 EUR utsteder vi en spesiell bekreftelse som er nødvendig ved søknad om visum. Dette oversendes pr. post.

16. Rettsgyldighet og verneting

16.1. Hvis enkelte bestemmelser i denne innkvarteringsavtalen viser seg å være ugyldige, vil dette ikke medføre at hele innkvarteringsavtalen blir ugyldig.

16.2. Kunden kan saksøke reisearrangøren kun på det stedet der denne er registrert.

16.3. Retter reiseoperatøren søksmål mot kunden, er kundens bostedsadresse utslagsgivende. . For klager mot kunder hhv. avtalepartnere i innkvarteringsavtalen som er kjøpmenn, offentlige eller private juridiske personer, eller personer som har deres bopel eller deres vanlige oppholdssted i utlandet, eller deres bopel eller vanlige oppholdssted ikke er kjent på tidspunktet da saksmålet reises, bestemmes reisearrangørens hovedsete som domstol.

16.4. De ovenstående bestemmelser gjelder ikke
a) hvis og såfremt intet annet til fordel for kunden er nedlagt i bestemmelser i internationale avtaler som ikke kann oppheves gjennom kontrakter og som er anvendelig på innkvarteringsavtale mellom kunden og reiseoperatør eller
b) hvis og såfremt obligatoriske bestemmelser gjelder for innkvarteringsavtale i EU-medlemstaten som kunden tilhører, som er fordelaktigere for kunden en bestemmelsene over eller de tilsvarende lovmessige forskriftenen.

16.5. Den Europeiske kommisjonen stiller en plattform til online bileggelse av tvist til rådighet (OS). Plattformen finner du under http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vår e-postadresse er : contact@adrialin.no . ADRIALIN er ikke forpliktet til å delta i voldgiftssaker.