Kroatia ferie med Adrialin

Generelle avtalevilkår

Ved bestilling blir avtaleteksten ikke lagret. Du kan selv lagre de generelle avtalevilkårene som finnes i PDF-format.

1. Rettslige forhold

1.1. Rechtsforholdet mellom deg som kunde og Adrialin d.o.o., Krčka 2a, 53270 Senj, Kroatien, innført i Handelsgericht Rijeka under nummeret 020025972 (heretter ADRIALIN, „reisearrangør“ eller „arrangør“) følger de lovlige forskriftene og i henhold til de etterfølgende reisevilkårene, som fullstendigjør de lovlige bestemmelsene. Med reisepåmeldingen anerkjenner hver kunde for seg og for alle andre personene han påmelder disse vilkårene som de eneste forbindtlige.

1.2. De generelle avtalevilkår finnes i katalogen og online (utskriftsversjon).

2. Inngå reiseavtale

2.1. Myndige personer kan bestille reisen skriftlig, muntlig, telefonisk eller online hos ADRIALIN. Med påmeldingen din tilbyr du ADRIALIN å inngå en bindende reiseavtale. Du er bundet til ditt tilbud inntil det foreligger et skriftlig tilsagn eller avslag fra ADRIALIN. Reiseavtalen trer i kraft når den skriftlige online bestillingsbekreftelsen/regningen fra ADRIALIN oversendes som e-post omgående, eller senest innen 7 dager. Merk: ved online-bestillinger sender ADRIALIN en automatisk e-post som bekreftelse på at reisepåmeldingen er mottatt. Dette er ingen bestillingsbekreftelse.

2.2. Vi gjør oppmerksom på at det ikke finnes en lovfestet motsigelsesrett for tjenestene vi, men bare de lovlige tilbakekallelses- og oppsigelsesrettene gjelder.

2.3. Reisebyråer og andre leverandører opptrer utelukkende som formidlere.

2.4. Skulle et objekt ikke være ledig, kan ADRIALIN tilby kunden ett eller flere tilsvarende objekter. Du og reiseoperatøren er ikke bundet av dette tilbudet. Ønsker du å akseptere tilbudet, går du frem som ved en ny reisepåmelding.

2.5. Ved bestilling tar vi gjerne imot kundenes ønsker og formidler disse videre til utleier eller innehaver. Vi gjør allikevel oppmerksom på at ADRIALIN ikke kan garantere at disse ønskene oppfylles. Spesialønsker og bestillinger på vilkår og muntlig tilleggsavtaler er kun gyldige hvis de er skriftlig bekreftet fra ADRIALIN.

3. Betaling

For bestilling kan du velge mellom følgende betalingsvarianter:
- betaling pr. bankoverføring
- betaling med kredittkort
- betaling pr. debitering (gjelder kun for Tyskland)
- betaling per PayPal-konto
Ved bestillinger pü kort varsel innen de siste 21 dagene før fremreisen er betaling kun mulig per PayPal, kredittkort eller debitering (kun innen Tyskland). Ømfintlige personlige data sånn som kredittkort- eller kontonummer, navn og adresse blir derved enkryptert ved hjelp av SSL-teknologi. Såfremt du har overført kredittkortdataene dine for betalingen, gir du ditt samtykke til reservering av de gjenværende beløpene for første og siste avdrag opptil 30 dager før de forfaller til betaling til Adrialin GmbH.

3.1. Betaling

3.1.1 Depositumet er 20 % av reisens pris, og skal betales omgående etter mottatt bestillingsbekreftelse. Depositumet motregnes mot prisen for reisen.

3.1.2. Restbetalingen utgjør 80 % av reisens pris. Forfallsdato for betaling av det resterende beløpet står i bestillingsbekreftelsen. I enkelte objekter kan det resterende beløpet betales i landets valuta (Kuna) ved ankomst til feriestedet. Dersom denne muligheten tilbys, vil den vises ved prisberegningen.

3.1.3. Ved bestillinger som foretas fom. den 42. dagen før reisestart (kortfristet bestilling) skal hele reiseprisen betales straks. Hos de objektene, som tilbyr restbetaling på stedet, betales kun første avbetaling her og resten på reisemålet i landets valuta (Kuna).

3.1.4. Inntreffer delbetalingen eller restbetalingen forsinket, hhv. hele leiebeløpet ved kortfristet bestilling, kan ADRIALIN nekte å yte tjenesteservicen. Utover dette kan ADRIALIN si opp avtalene etter purring og fristsetting. Operatøren kan kreve avbestillingsgebyr i henhold til avbestillingsinndelingen under punkt 7.2 hhv. 7.3, forutsatt at det til denne tid ikke forelå en reisemangel som berettiger til opphevelse av reiseavtalen.

3.2. Betaling per debitering (bare med tysk bankkonto)
Ved betaling gjennom debet bemyndiger du ADRIALIN, ved hjelp av InterCard AG, Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen (InterCard), å innsamle betalinger fra den angitte kontoen ved hjelp av en SEPA-debitering, og du bemyndiger kredittinstituttet dit å innfri sånne debiteringer. Forvarslingsfristen reduseres til et døgn. Vilkårene du har avtalt med kredittinstituttet ditt gjelder. Debitering fra sparekontoer er ikke mulig.

3.3. Betaling ved bestillinger uten forutbetaling
Hos noen objekter er det mulig å bestille uten forutbetaling. Betaling skjer på ankomstdagen ved hjelp av et kredittkort som har blitt verifisert under bestillingsprosessen. Verifisering skjer idet et beløp på 2,00 EUR autoriseres ved bestilling som med en gang annulleres igjen. Reisens pris reserveres på det angitte kredittkortet 30 dager før ankomst, mens debitering ikke gjennomføres før ankomstdagen. Alternativt kan prisen betales gjennom PayPal. i dette tilfellet vil totalbeløpet bli reservert ved bestilling. Debitering skjer på ankomstdagen.

3.4.Såfremt du har gjennomført bestillingen din gjennom portalen til en annen leverandør og beløpet har blitt betalt til denne leverandøren, så gjelder bestemmelsene til denne leverandøren. For mer informasjon ta kontakt med leverandøren din.

4. kuponger

4.1. Hvis du har en kupongkode for en øyeblikkelig rabattkupong og ønsker å innløse den når du booker, må denne legges inn ved bestilling. Reiseprisen reduseres med den respektive kupongverdien. Påfølgende motregning mot eksisterende bestillinger er ikke mulig.

4.2. Ved tilbakebetalingskuponger vil den tilsvarende kupongverdien bli utbetalt til deg etter endt tur.

4.3. Såfremt du fikk tilbud om en kupong i samband med en kampanje eller hvis bestemte objekter offereres med en penger-tilbake-kupong, gjelder de respektive kupongvilkårene.

5. Reisedokumenter

5.1. Mot betaling av det resterende beløpet eller hele leiesummen får kunden tilsendt voucheren. Skal det resterende beløpet betales på feriestedet, oversendes voucheren når depositum iht. avtalen er mottatt. Denne voucheren leveres til reisebyrået eller vedkommende som har nøkkelen på stedet (resepsjon, forvalter), i hotellet eller i ferieanlegget som bevis på at du er leietaker. Voucheren inneholder en beskrivelse av veien til reisebyrået som er ansvarlig for deg eller til objektet du har leid, samt adresser, telefonnummer og innsjekkingstider. Kunden må være oppmerksom på at resten av reisedokumentene oversendes først når det komplette beløpet er innbetalt.

5.2. Vennligst meld fra til oss dersom du ikke har mottatt reisedokumentene dine senest 5 dager før reisen skal tiltres. I dette tilfelle vil vi straks oversende dokumentene, forutsatt at reisen er betalt. Dersom du ikke melder fra til oss og ikke reiser fordi du ikke har mottatt reisedokumentene, må vi behandle dette som en reiseavlysning du plikter å betale.

5.3. Ved bestillinger uten forutbetaling skjer forsendelsen av reisedokumentene etter at reservering av reiseprisen på kredittkortet eller PayPal-kontoen som ble angitt under bestilleingen, er fullført.

5.4. Såfremt du har gjennomført bestillingen din gjennom portalen til en annen leverandør, er det mulig at du ikke får tilsendt reisedokumentene dine fra ADRIALIN, men fra denne leverandøren. Spør leverandøren din om du er usikker.

6. Service, priser

6.1. For omfang av og den type service ADRIALIN iht. reiseavtalen har å yte, gjelder utelukkende beskrivelsene, bildene og prisinformasjonen i de katalogene eller på de av ADRIALINs Internettsider som er gyldige for reisetidsrommet, og slik de er blitt grunnlag for avtalen, samt de opplysninger i reisebekreftelsen som beror på denne informasjonen. Tilleggsavtaler som forandrer omfanget av den avtalemessige servicen må uttrykkelig bekreftes skriftlig.

6.2. Kommunene krever et enhetsgebyr som beregnes pr. person og dag og kalles "lokal skatt" eller "turistskatt". I objektbeskrivelsen ser du om dette beløpet alt er inkludert i prisen eller om det må betales på feriestedet.

6.3. I beskrivelsene av de enkelte objektene ser du om følgende service og ekstrautgifter er inkludert i prisen: strøm-, vann- og gassforbruk, sengetøy, sluttrengjøring og annen ekstraservice som står oppført som dette.

6.4. Andre ekstraytelser står oppført som sådan og betales på stedet.

6.5. Når du mottar nøkkelen kan det kreves et adekvat beløp (depositum) som sikkerhet for evt. skader. Tilbakebetaling eller motregning skjer når boenheten og inventaret overleveres i korrekt og rengjort stand ved oppholdets slutt.

6.6. Som kunde skal du foreta avsluttende rengjøring i ferieleiligheten eller feriehuset, uavhengig av utleiers sluttrengjøring. Som avsluttende rengjøring regnes å vaske opp og rydde på plass oppvasken, fjerne alt avfall og feie alle rom, slik at leieobjektet er rent når det overleveres.

6.7. I objektbeskrivelsene gjøres det oppmerksom på om det er håndklær i objektet, eller om du å ta med håndklær selv. I noen tilfeller stiller utleier kjøkkenhåndklær til disposisjon, men vi anbefaler prinsipielt å ta med dette selv. Som regel må gjestene også selv ta med toalettpapir (bortsett fra hotellgjester) og oppvask- og vaskemidler.

6.8. Dersom det står ekstrasenger og/eller barnesenger til rådighet, står dette nevnt ide enkelte objektbeskrivelsene. Ønske om ekstra- og barnesenger må meddeles ved bestilling og bekreftes av oss, og dette må også stå oppført på voucheren.

6.9. Om husdyr er tillatt eller ikke, står også i de enkelte objektbeskrivelsene. Et husdyr må alltid meldes på ved bestilling, selv om husdyr er tillatt iht. beskrivelsen. Tillatelsen gjelder prinsipielt kun for ett husdyr. Er husdyr ikke tillatt, betyr dette ikke nødvendigvis at man ikke kan regne med at det er husdyr i ferieanlegget o.l. eller at det ikke tidvis holdes husdyr i det objektet du har bestilt. Er husdyr prinsipielt tillatt, betyr dette ikke automatisk at dyr kan bevege seg fritt over alt. I mange ferieanlegg er hunder for eksempel ikke tillatt i området rundt basseng og på gressplener, ei heller i restauranter o.a. Det kan også være båndtvang. Basseng ved eneboliger er også forbudt område for hunder. Enkelte strandområder eller strandanlegg er stengt for husdyr. På dette punkt må man altså ofte være mobil.

6.10. For spesielle tilbud, f.eks. 14 = 10 eller 7 = 5, ved prosentmessig husleierabatt, ved spesielle aksjoner som f.eks. tidligbestillingsrabatt eller spesialtilbud skal eventuelle varierende tilleggsutgifter betales for hele oppholdstiden. Faller reisetiden for spesialtilbud i to reisetider, legges alltid den lavere uke- hhv. dagprisen til grunn for rabatten.

6.11. Dersom ADRIALIN uttrykkelig på vegne av andre formidler program fra andre reisearrangører eller enkelte ytelser fra andre tilbydere, f.eks. utflukter, flyreiser, leiebil etc., skylder ADRIALIN kun korrekt formidling, ikke selve ytelsen. Inngåelse og oppfyllelse av avtalen retter seg etter de respektive lovfestede bestemmelser og eventuelt etter de enkelte avtalepartneres betingelser.

7. Endringer i ytelse

7.1. Endringer i eller avvik fra det avtalte innholdet i reiseavtalen som skulle bli nødvendige etter at avtalen er inngått og som vi ikke har fremkalt mot bedre vitende er kun tillatt såfremt endringene og avviket ikke er vesentlig og ikke reduserer den bestilte reisens omfang. Eventuelle garantikrav forblir uberørt dersom ytelsene er mangelfulle.

7.2. I tilfelle det foretas graverende endringer av reisen har du de samme rettighetene som nevnt i avsnittet ovenfor. Krav må gjøres gjeldende så snart de vesentlige endringene gjøres kjent.

7.3. ADRIALIN kan foreta endringer av en bestilling (økt antall personer der dette er mulig, forlengelse) til et pristillegg på € 30. Andre endringer av bestillingen behandles på samme måte som en avbestilling.

7.4.1. I løpet av de siste 7 dagene før reisen tiltres kan vi ikke foreta endringer av bestilte reiser. Eventuelle ekstrautgifter som påløper på grunn av bestillingsendringer i løpet av de 3 siste ukene før ankomst, kan kun betales med kredittkort.

7.4.2. Ombestilling av cruisereiser kan kun gjøres inntil 60 dager før reisen begynner. Ombestillingsgebyret er 5 % av bekreftet charterpris. Ved avbestilling for enkeltpersoner (endring av antall reisedeltakere) fom. 3 dager før reisen begynner, må bestilt service (halv- eller helpensjon) betales til fulle også for de avbestilte personene.

8. Avbestilling

8.1. Før reisen tiltres kan den til enhver tid avbestilles. Avbestillingserklæringen må ikke framlegges i en bestemt form, for at begge sider skal kunne bevise at en slik erklæring foreligger, anbefaler vi imidlertid en skriftlig avbestillingserklæring eller en e-post med leverings-/lesebekreftelse. Avgjørende for avbestillingen er at avbestillingserklæringen inntreffer hos ADRIALIN.

8.2. Høyden på kravet vårt for annulleringsgebyrer retter seg etter de aktuelle annulleringsvilkårene til objektet. Disse vises på nettstedet vår etter prisberegningen og i reserveringsbekreftelsen.

8.3. Det kan avvikes fra avbestillingsreguleringen dersom du benytter deg av din rett til å finne en som tiltrer reisen i stedet for deg. Forutsetningen for dette er at ADRIALIN som reiseoperatør mottar en forpliktende meddelelse i tide, slik at de nødvendige omdisponeringer kan foretas. En videre forutsetning er at "erstatningsleietakeren" oppfyller de spesielle reisekrav og at lovmessige forskrifter hhv. offentlige anordninger ikke står i veien for dette. Med bekreftelsen av navneendringen foretatt av reiseoperatøren overtar den nye reisende rettighetene og pliktene i reiseavtalen. ADRIALIN krever 30 Euro pr. forløp for utgifter som oppstår i denne forbindelse.

8.4. Som leietaker står det deg fritt å bevise overfor ADRIALIN som reiseoperatør at det ikke er oppstått noen skade eller i tilfelle vesentlig mindre enn innkrevet enhetsbeløp.

8.5. Såfremt du har gjort bestillingen gjennom portalen til en annen leverandør, kann avvikende annulleringskostnader være virksomme. Spør tjenesteyteren for mer informasjon.

9. Avbestilling / oppsigelse fra ADRIALINs side

9.1. ADRIALIN kan oppheve reiseavtalen før reisestart eller si opp reiseavtalen etter at reisen har begynt:
a) uten å overholde en frist, dersom den reisende vedvarende forstyrrer gjennomføringen av reisen på tross av formaninger eller dersom vedkommendes opptreden setter andre i fare eller på andre måter strider mot avtalen.
b) uten å overholde en frist dersom force majeur eller en streik det ikke var mulig å forutse ved avtaleinngåelse vanskeliggjør, truer eller innskrenker en gjennomføring av reisen.
Hvis ADRIALIN avbestiller reisekontrakten i henhold til punkt a), bortfaller reiseprisen.
Opphever ADRIALIN avtalen iht. punkt b) før reisestart, blir alle innbetalte beløp omgående tilbakebetalt, videre krav utelukkes uttrykkelig.
Dersom ADRIALIN sier opp avtalen iht. punkt b)etter reisestart, får du tilbakebetalt den delen av prisen som tilsvarer de utgiftene ADRIALIN sparer.

9.2. Dersom det i reiseprogrammet eller i andre dokumenter som er blitt gjenstand for en avtale er fastlagt et minimumsantall reisende, kan ADRIALIN tre tilbake fra reiseavtalen senest den 22. dagen før reisen skal tiltres, dersom dette antallet ikke er nådd. Dersom ADRIALIN trer tilbake fra reisen i et slikt tilfelle, kan kunden kreve å få delta på en annen reise, såfremt ADRIALIN er i stand til å tilby denne reisen på grunnlag av eget tilbud uten at dette fører til høyere pris for kunden. Ellers vil kunden selvsagt omgående få tilbakebetalt de avdrag som er blitt betalt for reisen.

10. Utstyr i leieobjektet

10.1. I ferieleilighetene og feriehusene er service og bestikk som regel komplett og nok til det bestilte personantall. Et kjøleskap hører i alle fall med til grunnutstyret og blir derfor ikke nevnt ekstra i objektbeskrivelsen. Alle andre tekniske husholdningsapparater finnes kun dersom de er utrykkelig nevnt i beskrivelsen.

10.2. Dersom mottak via satellitt eller kabel er mulig, informerer en tekst i sat- eller kabel-TV om dette. Det er allikevel ikke dermed garantert at det også er mulig å motta program på kundens språk.

10.3. Står hagemøbler oppført i beskrivelsen, er det ikke nødvendigvis en hagestol til hver person. Solsenger og parasoll finnes kun dersom de står oppført i objektbeskrivelsen.

10.4. Alle tilbudte innlosjeringsmuligheter er godkjent
for overnatting i henhold til lokale og nasjonale bestemmelser. Ferieobjekter er generelt kun tenkt for ferie, hvilket også gir seg utslag i byggkonstruksjon og møblering. Bad og soverom er ofte mindre og sengene annerledes enn det man er vant til. Mye er kun hensiktsmessig. Den reisende må være oppmerksom på at norske byggforskrifter ikke gjelder i andre land. Derfor er balkong- og trappegelender ofte vesentlig lavere, trappene brattere, vinduer og dører ikke i henhold til norske industrinormer. Lydisoleringen i objektene er ofte heller ikke som man er vant til, de er i henhold til de nasjonale vilkår, hvilket betyr at støyvernet ofte kan variere. Feriehus og ferieleiligheter er ofte bebodd av utleierne resten av året, slik at eventuelt deler av møblene er låst, ettersom utleiers eiendeler befinner seg der. Leietaker har allikevel nok plass til å gjøre av bagasjen og til å bo på.
Den internasjonalt vanlige hotellklassifiseringen med stjerner gir en pekepinn på hotellstandarden og er grunnlagt på de enkelte kategorianførsler i de enkelte landene.

10.5. Kvadratmeterne som er angitt for leilighetenes størrelse er omtrentlige verdier som kan variere med opptil 10%. Dimensjonene inneholder også bunnflatene til innretningene som er ment til bruk av deg som bruker. Dette inneholder blant annet også flatene til balkonger, loggiaer, vinterhager eller terrasser.

11. Leietakers rettigheter og plikter

11.1. Som leietaker har du rett til å benytte hele leieobjektet samt møbler og bruksgjenstander. Du forplikter deg til å behandle leieobjektet og inventaret samt eventuelle fellesinnretninger med størst mulig omhu.

11.2. Du er forpliktet til å erstatte skader som oppstår i løpet av leietiden og som er forvoldt av deg, ditt reisefølge eller dine gjester.

12. Personantall

12.1. Det må ikke bo flere personer i leieobjektet enn det antall som står i katalogen og som bekreftes på voucheren (med unntak av et lite barn under 2 år)

12.2. Bor det flere personer enn tillatt i objektet, har utleier rett til å tilbake- eller utvise de overtallige eller å kreve andelsmessig husleie i samt tilleggsutgifter.

13. Ankomst- og avreisetider

13.1. Såfremt annet ikke er avtalt, er ankomsttiden mellom kl. 14 og 19 på ankomstdagen. Dersom du ikke kan overholde avtalt ankomsttid, kan vi ikke garantere at du mottas på korrekt måte.

13.2. På avreisedagen må du forlate leieobjektet senest kl. 10 og overlate objektet til utleier hhv. vedkommendes representant.

14. Garantiansvar

14.1. Innenfor rammen av den merkantile aktsomhetsplikten har ADRIALIN garantiansvar for
a) de grundige reiseforberedelsene
b) omhyggelig valg og kontroll av serviceyter
c) korrekt beskrivelse av ytelsene som tilbys
d) korrekt overholdelse av serviceytelsene som er fastholdt i reiseavtalen.

14.2. ADRIALINs garantiansvar for skader som ikke er personskader er innskrenket til tredobbel reisepris såfremt den reisende ikke har fremkalt en slik skade med hensikt eller ved grov uaktsomhet, eller såfremt ADRIALIN er ansvarlig for en skade som en serviceyter har påført den reisende.

14.3. Erstatningskrav overfor ADRIALIN er innskrenket eller utelukket i den grad internasjonale avtaler eller lovfestede forskrifter (som gjelder for den service en serviceyter har å yte) som er grunnlagt på slike avtaler regulerer at erstatningskrav overfor serviceyter kun kan gjøres gjeldende under bestemte forutsetninger eller innskrenkninger eller er utelukket under bestemte forutsetninger.

14.4. Når ytelsesfeil opptrer er du innenfor de lovfestete bestemmelsene forpliktet til å gjøre alt som er rimelig å forvente av deg for å bidra til at feilen rettes og å holde eventuelle skader små eller unngå dem. Fra dette resulterer især forpliktelsen til å gi melding om klager til lokale kontaktpartnere/ansvarlige som er benevnt i reisedokumentene med en gang. Ved førsømmelse til å gi melding om mangler umiddelbart forfaller reisearrangørens forpliktelse til å gi delvis eller fullstendig kompensasjon.

14.5. Serviceyterne (innehaver, nøkkelforvalter, agentur osv.) innehar ingen reiselederfunksjon og er ingen representanter for ADRIALIN. De har heller ikke myndighet til å anerkjenne krav, eller avgi eller motta rettsbindende erklæringer.

14.6. Krav på grunnlag av at reiseservice ikke har vært gitt i henhold til avtalen kan gjøres gjeldene over for ADRIALIN innen en måned etter at reisen ble avsluttet i henhold til avtalen. Vi anbefaler på det sterkeste å gjøre dette skriftlig. Ditt reisebyrå har ikke myndighet til å ta imot garanti- og erstatningskrav. Forutsetning er at reiseytelsene eller de forventede erstatningsytelser ikke har vært gitt i henhold til avtalen, at det omgående ble meldt fra om manglene og at den nødvendige hjelp ikke ble gitt. Forringes reisen sterkt av mangler, kan du si opp reiseavtalen. Forutsetning er som regel at du har satt en rimelig frist for utbedring fra ADRIALIN og at denne fristen er omme uten resultat.

14.7. Reiseoperatøren kan ikke ta ansvar for opplysninger i stedsbeskrivelsene, ettersom disse ikke er gjenstand for avtalen. Reiseoperatøren har ingen innflytelse på disse beskrivelsene og kan ikke kontrollere at de er korrekte.

14.8. Mellom deg og ADRIALIN gjelder en foreldelsesfrist på ett år etter avtalemessig planlagt reiseslutt.

14.9. Overføring av krav overfor ADRIALIN til tredjepersoner, ektefeller eller slektninger i rett opp- eller nedadstigende linje, utelukkes. Det er heller ikke tillatt at tredjeperson gjør reisedeltakers krav gjeldende på egne vegne.

14.10. Skadet bagasje eller forsinket bagasjeutlevering ved flyreiser eller andre transporter skal omgående meldes på stedet og også til ansvarlig transportselskap. Det bør også kreves en skriftlig bekreftelse (f.eks. Lost Report ved flytransport) på dette for å unngå tap av fordringer i henhold til internasjonale avtaler.

15. Innreisebestemmelser

15.1. For innreise til Kroatia, Italia, Spania, Frankrike, Østerrike og Tyrkia trenger statsborgere i EU-medlemsland gyldig pass eller identitetskort (ved mindre enn 30 dagers opphold).

15.2. Statsborgere fra land utenfor EU er selv ansvarlige for å overholde alle visum-, vaksine- og tollforskrifter som kreves for reisen. De hefter selv for alle ulemper, spesielt betaling av avbestillingsutgifter, som måtte oppstå dersom disse forskriftene ikke overholdes.

15.3. Mot et gebyr på 20,00 EUR utsteder vi en spesiell bekreftelse som er nødvendig ved søknad om visum. Dette oversendes pr. post.

16. Rettsgyldighet og verneting

16.1. Det at enkelte bestemmelser i reiseavtalen gjøres uvirksomme har ikke til følge at hele reiseavtalen gjøres uvirksom.

16.2. Kunden kan saksøke reisearrangøren kun på det stedet der denne er registrert.

16.3. Retter reiseoperatøren søksmål mot kunden, er kundens bostedsadresse utslagsgivende. . For søksmål mot kunder eller reiseavtalepartnere som er næringsdrivende, juridiske personer innen offentlig rett eller privatrett eller personer med bopel eller fast oppholdssted i utlandet eller med adresse eller oppholdssted ukjent på tidspunktet for søksmålet, avtales reiseoperatørens registreringssted som verneting

16.4. De ovenstående bestemmelser gjelder ikke
a) dersom og i den grad avtalemessig ufravikelige bestemmelser i internasjonale avtaler som kommer til anvendelse for reiseavtalen mellom kunden og reiseoperatøren fører til at det oppstår noe annet til kundens fordel eller
b) dersom og i den grad ufravikelige bestemmelser i det EU-medlemslandet kunden tilhører og som kommer til anvendelse for reiseavtalen, er til større fordel for kunden enn de etterfølgende bestemmelsene eller de tilsvarende lovfestede forskriftene.

16.5. Den Europeiske kommisjonen stiller en plattform til online bileggelse av tvist til rådighet (OS). Plattformen finner du under http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vår e-postadresse er : contact@adrialin.no.

17. Cruisebåt reise i Kroatia

17.1. Alle skip ADRIALIN tilbyr oppfyller kravene i det kroatiske skipsregisteret og andre lovfestede forskrifter angående tilstand og sikkerhetsutstyr. I tilfeller av force majeur som f.eks. havari eller motorskader kan av sikkerhetshensyn reiseruten endres, andre skip tas i bruk eller nærmeste havn anløpes, og det henvises forbyggende til dette. Eventuelle garantikrav i denne forbindelse forblir uberørt.

17.2. Alle reisedeltakere må følge kapteinens instrukser og ordensreglene for skipet. I motsatt tilfelle forbeholder kapteinen seg rett til å be gjesten om å forlate skipet. Alle reisedeltakere er også forpliktet til å gi passet sitt til kapteinen den dagen de ankommer skipet.

17.3. Det er ikke tillatt å ta med egne matvarer og drikkevarer om bord, unntatt frukt og bakverk.

17.4. Utgifter for skader på skipsinnretningen dekkes av gjesten og betales til kapteinen.

17.5. Ved reklamasjoner bes du henvende deg til kapteinen.

17.6. Ta med håndklær selv (i kategoriene A og A+ får gjestene 2 håndklær pr. uke). Ekstrahåndklær lånes ut for 3,00 Euro (håndklær) eller 4,00 Euro (strandhåndklær).

17.7. I enkelte kroatiske havner fører spesielle ankringsforhold og -krav til at båtene ligger side ved side. Det betyr at reisedelakerne må krysse en glipe mellom båtene for å komme i land. Vi ber reisedeltakerne være ekstra forsiktige og gjør oppmerksom på at dette skjer på reisedeltakernes eget ansvar.

17.8. Den enkelte reisedeltakern deltar på sykkel- og fotturer på eget ansvar. Deltakern samtykker i å følge reiselederens anvisninger og avgjørelser. Reiselederen forbeholder seg retten til å endre ruten på grunn av dårlige værforhold eller kunnskap om gruppen. Reisedeltakeren tar fullt ansvar for leiesykkelen og utstyret som stilles til rådighet. Deltakeren forplikter seg til å levere dette tilbake i opprinnelig stand.

18. Avbestillingsforsikring(RRS)

18.1. Ønsker en kunde å inngå en ADRIALIN avbestillingsforsikring (AF), forfaller disse utgiftene til betaling etter at reiseavtalen er inngått.

18.2.1. Dersom du har bestilt varianten Avbestillingsforsikring, gir vi avkall på krav om betaling av avbestillingsgebyr (minus 20 % egenandel) dersom en reisedeltaker ikke kan av foreta reisen på grunn av følgende:
a) dødsfall, alvorlig ulykke, uventet alvorlig sykdom eller dersom reisedeltakeren får problemer grunnet en nødvendig vaksine;
b) skader på reisedeltakerens eiendom som følge av brann, naturbegivenheter eller straffbare handlinger utført av en tredjeperson, såfremt skaden er alvorlig eller dersom det er påkrevet at reisedeltakeren er tilstede for å fastslå skadenes omfang;
c) hvis arbeidsforholdet uventet sies opp fra arbeidsgivers side, såfremt reisedeltaker dermed vil miste arbeidsplassen;
d) dersom reisedeltakeren trer inn i et nytt arbeidsforhold, såfremt vedkommende var meldt arbeidsløs da reisen ble bestilt og arbeidskontoret har samtykket i reisen;
e) dersom reisedeltaker uventet innkalles til militærtjeneste, siviltjeneste eller en forpliktende tjenesteutøvelse i denne forbindelse, såfremt dette ikke kan forskyves og reisedeltakeren ikke kan kreve erstatning for avbestillingsgebyret fra en tredjeperson;
f) gjenopptakelse av prøver/eksamener reisedeltakeren ikke har bestått på en skole eller et universitet, dersom gjenopptakelsen tjener til å forhindre at skoleutdanningen eller studiet forlenges, reisen ble bestilt før den ikke beståtte prøven/eksamen ble avholdt og dato for gjenopptatt prøve faller i den bestilte reisetiden;
g) dersom reisedeltakers hund, såfremt den også var påmeldt til reisen, utsettes for en alvorlig ulykke, blir akutt alvorlig syk eller ikke tåler den nødvendige vaksinen.

18.2.2. Det samme gjelder for alle medreisende som har bestilt reisen og avbestillingsforsikringen sammen med reisedeltaker.

18.2.3. Grunnene nevnt under a) og b) gjelder også for reisedeltakers eller en likestilt medreisendes pårørende eller vedkommende som steller ikke medreisende mindreårige eller pleietrengende pårørende i stedet for reisedeltaker eller likestilt medreisende. Har mer enn 4 personer bestilt en reise sammen, gjelder avbestillingsforsikringen kun for den reisedeltaker eller medreisende hvis pårørende eller pleiepersoner er berørt.

18.3. Reisedeltakeren og alle likestilte medreisende er forpliktet til
a) omgående å avbestille reisen etter at avbestillingsgrunnen er inntrådt, for slik å holde avbestillingsutgiftene så lave som mulig;
b) en alvorlig ulykke, akutt alvorlig sykdom, og problemer grunnet nødvendig vaksine, bekrefte en psykisk sykdom med attest fra psykiater og bekrefte et dødsfall ved å fremlegge dødsattest
På forespørsel må det fremvises legeattest fra spesialist, og spørsmålet om reiseudyktighet grunnet alvorlig ulykke eller en uventet alvorlig sykdom må bekreftes med en uttalelse fra medisinsk sakkyndig. Til dette formål skal de undersøkende legene fritas fra taushetsplikten.

c) ved tap av arbeidsplassen skal den skriftlige oppsigelsen fra arbeidsgiver fremvises;
d) dersom et arbeidsforhold starter skal det fremvises en bekreftelse på at arbeidskontoret har samtykket i den avbestilte reisen;
e) å unngå alt som kan føre til en unødvendig kostnadsøkning;
f) å overdra erstatningskrav overfor tredjeperson på høyde med avbestillingsgebyret til tilbyder.

18.4. Krenker en reisedeltaker eller en likestilt medreisende den av disse pliktene, mister avbestillingsforsikringen sin gyldighet. Dette gjelder ikke dersom reisedeltakeren eller den likestilte medreisende kan bevise at han/hun ikke har handlet med forsett eller grovt uaktsomt. Videre gjelder ikke dette såfremt reisedeltaker eller likestilt medreisende kan bevise at han/hun kun har handlet grovt uaktsomt og pliktskadene ikke har hatt kausal innvirkning på høyden på avbestillingsbeløpet .

18.5. Reisedeltakers eller likestilt medreisendes egenandel beløper seg pr. inntrådt avbestillingsforsikringstilfelle på 20 % av skaden som skal godtgjøres.

19. Adrialin Plus-pakken

19.1. Adrialin Plus-pakken er en reisetjeneste som beskytter deg under ditt ferieopphold og som gjør det enkelt å planlegge og administrere reisen.

19.2. Vi hjelper deg med råd og støtte: Alle spørsmål eller bekymringer du har om reisen din og om forholdene og tilbudene på feriemålet ditt. Vårt kvalifiserte team vil med glede hjelpe deg med råd og tips.

19.3. På reisekupongen din finner du nummeret til ditt lokale reisebyrå på ditt språk.

19.4. Vår detaljerte reiseguide finner du all reiseinformasjon om destinasjonen din: om landet, regionene, stedene. Du vil også finne anbefalinger om utflukter severdigheter osv. Informasjon om klima og reisevær, er også tilgjengelig.

19.5. I tillegg har kundene våre en digital oversikt over alle kundedokumenter: Bestillingsbekreftelse, reisekupong osv.

19.6. Sikkerhet er vår høyeste prioritet. Vi har satt opp til deg et ADRIALIN-krisehåndteringssystem for dette formålet.

19.7. I tillegg tilbyr vi en tolke-hotline for våre kunder som du kan bruke i forbindelse med reisen som er bestilt hos oss.

19.8. Hos oss er du med eksperter: Råd og støtte før, under og etter turen din, er en del av vår tjeneste.

Eksptertkvalitet

Slappe av, akkurat som tusenvis av andre tilfredse kunder...

reise BEKYMRINGSFRITT

 • Service også under oppholdet
 • Prisgaranti
 • Tusenvis av tilfredse gjester

Medlem av

I samarbeid med

 • Adrialin er en partner av det kroatiske reiselivssenteret

Sikker betaling med

 Overføring og følgende betalingsmetoder:
PayPal, debitering, MasterCard, Visa, American Express
ESIF
EU
Hamag

Adrialin over hele verden

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE